Drukuj

Zadanie:

Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Droga Gdyńską.

Zamawiający:

Prezydent Miasta Gdyni.

Zakres wykonanych prac:

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie kładki dla pieszych o długości 139,6 m i szerokości pomostu 6,0 m, pięcioprzęsłowej, o konstrukcji nośnej z dwóch stalowych, kratowych dźwigarów z pomostem wykonstruowanym jako płyta ortrotopowa z blachy usztywnionej żebrami podłuznymi i poprzecznicami, podpory posadowione na palach, zadaszonej,

- wykonanie od strony Drogi Gdyńskiej pochylni o długości 47,37 m i szerokości pomostu 4,1 m, płyta pochylni żelbetowa zakrzywiona w planie, podpory posadowione na palach,

- wykonanie na kładce i pochylni nawierzchni z żywic epoksydowo-poliuretanowych,

- wykonanie nawierzchni pochylni na gruncie, chodnika, ścieżki rowerowej i dróg dojazdowych,

- wykonanie murku oporowego

- wykonanie odwodnienia kładki, pochylni, chodnika i ścieżki,

- przebudowę sieci trakcyjnej w torach  linii kolejowej

- przebudowę istniejacej sieci wodociągowej

- przebudowa istniejącego kanału sanitarnego

- przebudowa linii kablowych

- przebudowa urządzeń teletechnicznych

- wykonanie oświetlenia kładki, pochylni i dojścia do kładki

- regulacja istniejącego uzbrojenia, wymiana wpustów

- adaptacja zieleni

- oznakowanie docelowe poziome i pionowe