Nasze realizacje wykonawcze

Roboty budowlane realizowane w latach 2016-2017:  Kliknij by pobrać (.pdf)

    W sierpniu 2016 r. zakończyła się przebudowa przepustu na drodze wojewódzkiej nr 178 łączącej Poznań z Wałczem oraz rozpoczął się proces odbioru obiektu. Przebudowa przepustu polegała na rozbiórce starej konstrukcji stropu, płyty dennej oraz części ścian bocznych. W dalszej kolejności wykonana została nowa konstrukcja z wykorzystaniem prefabrykatów.

Warto podkreślić, że w trakcie prowadzonych prac ważna droga przebiegająca w kierunku Poznań–Wałcz była nieprzejezdna tylko przez okres 40 dni (takie były założenia inwestora). Po modernizacji przepustu, na całej jego długości oraz odcinkach dojazdowych usytuowanych bezpośrednio przy moście, zamontowano bariery ochronne. Umiejscowione są one na poboczu projektowanego odcinka drogi, tj. pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Ponadto umocnione zostały skarpy przy wykorzystaniu kamiennej kostki. Szerokość jezdni wzrosła do 8,6 m a poboczy do 1,5 m, co pozwoliło poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Inwestycja kosztowała blisko 800 tys. zł.

Inwestor:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Wykonawca:

Firma GOTOWSKI

Szukasz solidnego wykonawcy konstrukcji stalowej?