Aktualności

Nowy wiadukt zaprojektowano jako obiekt sprężony typu rama kozłowa o konstrukcji płytowo-belkowej, które nie posiada podpory pomiędzy jezdniami. W zakres inwestycji wchodzi także przebudowa dojazdów, kanalizacji deszczowej, przebudowa przyległych sieci elektroenergetycznych oraz budowa chodnika i poboczy. Inwestycja kosztuje blisko 5,9 mln zł.

    Jesienią 2016 roku Firma GOTOWSKI przejęła plac budowy nowego mostu w Międzychodzie. Na początku prac zorganizowano zaplecze logistyczne oraz przeprowadzono niezbędne wycinki drzew i krzewów. W dalszej kolejności wykonano prace związane z przygotowaniem miejsc pod budowę przyczółków i filarów. Nowy most powstaje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160, która łączy miasta w zachodniej części Wielkopolski. Droga ta umożliwia kierowcom dojazd do węzłów na autostradzie A2 (Poznań–Berlin) w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu.

    Rozbudowana droga wojewódzka nr 631 łącząca Rondo Ignacego Daszyńskiego w Warszawie z budowaną obwodnicą Marek (trasa S8) pełnić ma funkcję wschodniej obwodnicy stolicy. Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach i polega na przebudowie ciągu ulic Marsa (dzielnica Praga Południe) – Żołnierska (dzielnica Rembertów) na odcinku o długości 4,8 km, począwszy od ulicy Naddnieprzańskiej do granicy miasta. W zakres prac wchodzi poszerzenie istniejących jezdni, rozbiórka starych i budowa nowych wiaduktów drogowych, budowa ekranów akustycznych oraz zagospodarowanie zielenią pasa drogowego.

Z początkiem listopada kierowcy mogą już korzystać z nowego wiaduktu w ciągu ul. Wiaduktowej w Nowej Wsi Wielkiej. Obiekt łączy drogę krajową nr 25 (Bydgoszcz—Konin) z bazą paliwową. Po modernizacji obiekt opiera się wyłącznie na nowych przyczółkach. Wcześniej podtrzymywały go filary, które rozebrano. Na wiadukcie dobudowano chodniki i odwodnienie. Podczas dodatkowych prac przebudowano tez nasypy, a drogi dojazdowe wyposażono w kanalizację. Podstawę nasypów w pobliżu wiaduktu umocniono estetycznymi kamiennymi gabionami. Inwestycja była ważna nie tylko dla inwestora, ale mieszkańców osiedla po wschodniej stronie torów. Obecnie ta część miejscowości szybko się urbanizuje.


Firma Gotowski w województwie kujawsko-pomorskim remontuje również dwa inne obiekty nad liniami kolejowymi. W Mogilnie remontowany jest obiekt nad linią Poznań—Inowrocław. Z kolei w Marcinkowie prace prowadzone są przy wiadukcie nad nieczynną linią Mogilno—Orchowo.

Inwestor: Operator Logistyczny Paliw Płynnych
Wykonawca: Firma Gotowski

Aktualności